Yoo hordofne sagantaa kanarra waan baay’ee hu — message from Bartoota Gooftaa!

Picture 1 from Bartoota Gooftaa! 2021-01-30 23:53:08
Yoo hordofne sagantaa kanarra waan baay’ee hubanna! Gooftaan yaa ulfatu!
518 viewsedited