✝️ 👉🏽 message from Bartoota Gooftaa!

✝️Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu, Obboleessa keenya Ermii ayyaanni waaqayyoo siif haa baay’atu!
👉🏽Kanatti fufuudhaan #walaloo Obboleessa keenya #Misaaqiin nuuf dhiyaatu dhaggeeffanna
494 views