Hundinuu Afeeramtanii jirtu! ❣️ message from Bartoota Gooftaa!

Picture 1 from Bartoota Gooftaa! 2021-01-30 17:18:10
Hundinuu Afeeramtanii jirtu!
====================

Galgala sa'a 1:00-2:00 wajjin yaa Waaqeffannu!

Not to miss ❣️
Har’a galgalas waliin waaqaeffanna!
Buddeenicha jiraataa tokkicha waliin qooddanna!
Stay tuned with dhugaa tokkichaa telegram channel
https://t.me/Kiristosdhugicha

Akkasumas Chaanalii kana (Bartoota Gooftaa) irratti kallattin argatu!
553 viewsedited