IELTS Uz| Official

Telegram kanalining logotibi ieltsuz — IELTS Uz| Official
Kanaldagi mavzular:
Useful
Share
Vocabulary
Writing
Book
Motivation
Comedy
Speaking
Grammar
Мы
All tags
Telegram kanalining logotibi ieltsuz — IELTS Uz| Official
Kanaldagi mavzular:
Useful
Share
Vocabulary
Writing
Book
Motivation
Comedy
Speaking
Grammar
Мы
All tags
Kanal manzili: @ieltsuz
Toifalar: Tillar
Til: Oʻzbek tili
Mamlakat: Oʻzbekiston
Obunachilar: 9.67K
Kanalning ta’rifi

IELTS - muvaffaqiyatli kelajagingiz garovi!
O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish.
"IELTS OFFICIAL"
Certificate: 765017
Hamkorlik va reklama: @IELTSuzbekistan_bot

Ratings & Reviews

4.00

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

1

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

0


Oxirgi xabar

2021-11-04 16:30:06 Useful

Contains some methods to learn the most common 5000 words in English easily, roughly saying in a month. Uzbek teachers collected some words that are common in general English. This book contains methods of learning words easily.

Yaqinlaringizga ham ulashing

#book

@IELTSuz
34.1K viewsedited  13:30
Ochish/sharhlash
2021-11-03 17:00:38 My time

Senda bor narsani kimlardir har kuni Allohdan iltijo qilib so'raydilar...!

Boriga shukur qil


#my_time

@IELTSuz
30.4K views14:00
Ochish/sharhlash
2021-11-03 12:14:57 Grammar Time

Stative Verbs

Holat fe'llarini "Continuous" zamonlarida qo'llab bo'lmaydi. Shuning uchun biz ularni qaysi "continues" zamoni ma'nosida qo'llamoqchi bo'lsak uning "simple" dagi sherigida qo'llaymiz. Masalan "Present Continuous" da emas "Present Simple" da qo'llaymiz.

Example:

"Men sizni tushunmayapman"

Bu gap hozir davom etayotgan ish-harakatdek tarjima qilinadi, ammo biz uni "present simple" da qo'llaymiz. Chunki "understand" fe'li holat fe'li hisoblanadi.

I don't understand you

I am understanding you

Holat fe'llariga quyidagilar kiradi:

Know - bilmoq
Realize - anglamoq
Recognize - tanimoq
Love-sevmoq
Like - yoqtirmoq
Appreciate - qadrlamoq
Please - iltimos qilmoq
Prefer - afzal ko'rmoq
Possess/own - bor bo'lmoq
Seem - tuyilmoq
Sound - eshitilmoq
Resemble/Look like - o'xshamoq
Believe – ishonmoq
Suppose – deb o'ylamoq
Hate – nafratlanmoq
Dislike - yoqtirmaslik
Fear - qo'rqmoq
Envy - hasad qilmoq
Hear - eshitmoq
Owe - qarz bo'lmoq
Equal - teng bo'lmoq
Imagine - tasavur qilmoq
Doubt - shubhalanmoq
Forget - unitmoq
Mind - qarshi bo'lmoq
Care - ehtiyot qilmoq
Exist - bor bo'lmoq
Matter/Desire -sodir bo'lmoq
Want - xohlamoq
Need - kerak bo'lmoq
Mean - anglatmoq
Astonish/Amaze/Surprise - hayron qolmoq
Belong - tegishli bo'lmoq
Consist of/Contain - iborat bo'lmoq
Include - o'z ichiga olmoq

Yaqinlaringizga ham ulashing

#grammar
#vocabulary

@IELTSuz
28.9K viewsedited  09:14
Ochish/sharhlash
2021-11-01 19:30:03 Vocabulary time(repost)

decent — odobli, yaxshi xulqli
indecent — beadab
honest — to‘g‘riso‘z
fair — to‘g‘riso‘z, adolatli
sincere — samimiy
dishonest — g‘irrom, noinsof
innocent — aybsiz, begunoh
guilty — aybdor
criminal — jinoyatchi
kind — mehribon
hostile — adovatli, dushmanlik
gentle — yuvosh, beozor
polite — odobli, xushmuomalali
rude — qo‘pol
generous — saxiy
close-fisted — qizg‘anchiq, qurumsoq
talkative — gapdon, ko‘p gapiradigan
sociable — kirishimli, dilkash
reserved — vazmin
docile — itoatli
disobedient — itoatsiz, gapga kirmaydigan
strict — talabchan
mild — yumshoq, muloyim
reliable — ishonchli
changeable — o‘zgaruvchan
brave — mard, jasur
courageous — mard
cowardly — qo‘rqoq
timid — jur'atsiz, tortinchoq
reasonable — ongli, idrokli
prudent — mulohazali, o‘ylab ish qiladigan
light-minded — yengiltak
cautious — ehtiyotkor
incautious — beparvo

Yaqinlaringizga ham ulashing

#vocabulary

@IELTSuz
26.8K views16:30
Ochish/sharhlash
2021-11-01 11:31:13 Useful

Cambridge IELTS Test 16 Academic with audios

Share it


#book

@IELTSuz
24.2K viewsedited  08:31
Ochish/sharhlash
2021-10-30 20:10:36 Writing time

This book is written by a certified professional IELTS instructor who scored Band 9.0 in Academic IELTS.
It provides useful tips and academic word lists for IELTS writing Task 1.

Sharing is caring


#writing

@IELTSuz
27.1K views17:10
Ochish/sharhlash
2021-10-30 17:00:35 Speaking time

This is a predicted list of cue cards IELTS speaking September to December 2021 cue cards list.

Sharing
is caring

#speaking

@IELTSuz
24.8K views14:00
Ochish/sharhlash
2021-10-26 20:00:45 Useful

Bahs va munozaralar uchun
aqlli iboralar


Ask me another - Osonroq narsa so‘ra!
Eat one's words - Gapini qaytib olmoq
Enough of it - Bu yetarli bo‘ldi
go into details - tafsilotlarga urg‘u bermoq
I don’t care - Menga ahamiyati yo‘q
I have no idea - Men tushunmayapman
I mean it! - Men jiddiy gapirdim!
I wish I knew - Buni bilishni xohlardim!
It doesn’t matter - Bu muhim emas
It doesn't make sense - Bunda ma'no yo‘q
It doesn't prove a thing - Bu hech narsani isbotlamaydi
It' s none of your business - Bu sizning ishingiz emas
It's a lie - Bu yolg‘on
It's all the same to me - Menga farqi yo‘q
It's beside the point - Buning dahli yo‘q
It's new to me - Birinchi marta eshitishim
It's out of place - Bu o‘rinsiz
It's up to you - O‘zing hal qil
It's waste of time - Bu vaqtni bekorga sarflash
Let's clear it up - Keling oydinlashtirib olamiz
Let's drop the subject - Keling mavzuni o‘zgartiramiz
Mind one's own business - Birovning ishiga aralashmaslik
no matter - ahamiyati yo‘q
point of view - nuqtai nazar
pro and con - rozi va norozi
say one's say - fikrini bildirmoq
side against - qarshi tomonni qo‘llamoq
So what? - Nima bo‘libdi?
speak one's mind - fikrini bildirmoq
Stand one's ground - o‘z fikrida qolmoq
Stand to reason - ma'noga ega bo‘lmoq
Take a side - bir tomonni (gapni) qo‘llamoq
Take a stand - muhim o‘rinni egallamoq
Take into account - diqqatga kirmoq
That's not the point - Gap bu haqda emas
That's very well, but - Bu juda yaxshi, lekin...
to one's face - yuziga (ochiqcha aytish)
up against - qarshilik qilmoq
Use your own judgement - O‘zing hal qil
What are you driving at? - Nimaga sha'ma qilyapsan?
What are you talking about? - Nima demoqchisiz o‘zi!
What for? - Nega?
What of it? - Bundan nima foyda?
You can take it from me - Menga ishonishing mumkin

Yaqinlaringizga ham ulashing

#useful

@IELTSuz
29.0K viewsedited  17:00
Ochish/sharhlash
2021-10-26 17:30:36 Useful

Cambridge IELTS Test 15 Academic

Textbook with audio

#book
#share

@IELTSuz
25.2K viewsedited  14:30
Ochish/sharhlash
2021-10-25 10:00:54 Speaking time

This book is written by a certified professional IELTS instructor who scored Band 9.0 in Academic IELTS.
It provides useful tips and strategies for IELTS speaking.


Sharing is caring

#speaking

@IELTSuz
28.7K views07:00
Ochish/sharhlash